Wykorzystanie prądów gaśniczych do osłony budynków

Z uwagi na działanie promieniowania cieplnego, które rozchodzi się we wszystkich kierunkach, oprócz budynku bezpośrednio objętego pożarem, do zagrożonych należą również budynki sąsiadujące oraz, w przypadku bardzo dużych pożarów, budynki oddalone nawet o kilkadziesiąt metrów.
Obecnie prądy gaśnicze podawane z drabin mechanicznych lub podnośników hydraulicznych sprawiają, że płomienie wpychane są z powrotem do budynku. W większości przypadków taktyka polega na stłumieniu ognia poprzez zalanie pomieszczeń objętych pożarem. „Taktyka” ta uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej wentylacji, dzięki której materiał palny jest usuwany z budynku.
Przy wykorzystywaniu stanowisk gaśniczych zbudowanych na drabinach należy zwrócić uwagę na to, by nie służyły one jako stanowiska gaśnicze atakujące pożar. Będzie to nieskuteczne, dodatkowo spowoduje niepotrzebne rozprzestrzenienie się pożaru oraz nie pozwoli, by dym wydostał się z budynku. Sytuacja ta pokazana jest na rys. 36.

3-36r.jpg

Rys. 36. Błędnie prowadzone działania gaśnicze przy użyciu drabiny mechanicznej;
źródło: Glenn A. Gaines: „Firefighting Operations In Garden Apartments and Townhouses”, Robert J. Brady Co. 1978.


Na omawianym rysunku pożar objął swoim działaniem poddasze. Wykorzystane stanowisko gaśnicze zakłóciło proces wentylacji oraz skierowało płomienie na niezagrożoną wcześniej część dachu.
Działania gaśnicze prowadzone z zewnątrz powinny być skierowane bardziej na osłonę zagrożonych części budynku, niż na bezpośredni atak. Przy takich działaniach proces wentylacji będzie przebiegać prawidłowo, dzięki czemu zastępy ratowników gaszące od wewnątrz szybciej zlokalizują pożar.
3-37r.jpg

Rys. 37. Działania gaśnicze mające na celu osłonę budynków zagrożonych promieniowaniem cieplnym;
źródło: Glenn A. Gaines: „Firefighting Operations In Garden Apartments and Townhouses”, Robert
J. Brady Co. 1978.


W przypadku osłony budynku sąsiedniego prądy gaśnicze należy kierować bezpośrednio na zagrożony budynek, a nie na przestrzeń znajdującą się między dwoma budynkami. Sytuację tą ilustruje rys. 38.
3-38r.jpg

Rys. 38. Osłona budynku zagrożonego pożarem;
źródło: H. Richman: „Engine Company Fireground Operations. Second Edition” – National Fire Protection Association.


W przypadku widocznym po lewej stronie rys. 37., prąd gaśniczy został skierowany na przestrzeń znajdującą się między budynkiem objętym pożarem oraz budynkiem sąsiadującym. Działania te są nieskuteczne, nie ochraniają bowiem ściany budynku przed promieniowaniem cieplnym związanym z pożarem.
Po prawej stronie zademonstrowany został sposób osłony budynku przed promieniowaniem – prądy gaśnicze zostały podane bezpośrednio na budynek, schładzając go.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License