Podawanie środków gaśniczych podczas pożarów dachów i poddaszy

Przystępując do gaszenia pożarów poddaszy i strychów należy wykorzystywać drogi, które wcześniej służyły do przeprowadzenia rozpoznania – czyli schody i drabiny. Przy działaniach gaśniczych należy liczyć się
z możliwością wystąpienia takich zjawisk jak backdraft oraz rozgorzenia. Skutecznymi środkami gaśniczymi będzie woda oraz piana gaśnicza.
Do działań gaśniczych powinna być dysponowana rota lub 3-osobowy patrol, wyposażony w sprzęt, opisany w poprzednich rozdziałach. W trakcie działań gaśniczych powinni oni utrzymywać łączność radiową z kierującym działaniami ratowniczymi oraz pozostałym zastępami. Ratownicy powinni poruszać się na kolanach, unikając stawania na prostych nogach. Znajdujący się niżej ratownicy nie będą tak narażeni na działanie wysokiej temperatury oraz dymu.
Przy działaniach gaśniczych należy wziąć pod uwagę rozmiar pożaru oraz kierunki jego rozwoju oraz należy wybrać odpowiedni sposób podawania środka gaśniczego, który będzie rzutować na rozwój pożaru .
Podawanie prądów gaśniczych zwartych spowoduje stłumienie i zbicie płomieni. W przypadku wykorzystania tego sposobu należy liczyć się z osłabioną konstrukcją budynku poddaną działaniu wysokiej temperatury. Nadpalone stropy mogą ulec zawaleniu pod wpływem ciężaru zbyt dużej ilości wody. Nadmierna ilość wody, przenikająca przez strop, wyrządzi również niepotrzebne straty wtórne.
Prądy gaśnicze rozproszone będą wykorzystywane do schłodzenia powierzchni objętych pożarem oraz wypychania dymu z zagrożonych przestrzeni na zewnątrz budynku.

3-31r.jpg

Rys. 31. Różne sposoby podawania środka gaśniczego;
źródło: H. Richman: „Engine Company Fireground Operations. Second Edition” – National Fire Protection Association.

Gasząc pożary poddaszy oraz dachów nie wolno, bez wcześniejszego rozpoznania sytuacji, kierować prądów wody z zewnątrz przez okna, otwory i świetliki do wnętrza budynku.

W przypadku takiego działania nie osiągnięty zostanie żaden efekt gaśniczy, a wyrządzone zostaną dodatkowe straty:

  • dym i płomienie zostaną wtłoczone do niższych warstw budynku;
  • rozproszone masy gorącego powietrza przeszkodzą strażakom działającym wewnątrz budynku.
3-32r.jpg

Rys. 32. Podanie środków gaśniczych od zewnątrz bez wcześniejszego rozpoznania sytuacji;
źródło: H. Richman: „Engine Company Fireground Operations. Second Edition” – National Fire Protection Association.


W przypadku przeprowadzenia wentylacji najskuteczniejszymi działaniami gaśniczymi będzie odizolowanie pożaru od części budynku, która jeszcze nie została nim objęta, a następnie, po usunięciu z pomieszczenia dymu i gorących gazów, zlokalizowanie pożaru i jego likwidacja.
W tym celu należy tak działać prądami gaśniczymi, aby kierować dym ku otworowi w dachu, wykonanemu w trakcie wentylacji. W razie potrzeby możliwe jest użycie dodatkowego prądu gaśniczego, umieszczonego za pierwszym prądem gaśniczym.
Działania takie pokierują dym na zewnątrz pomieszczenia, a dodatkowy prąd gaśniczy uniemożliwi rozprzestrzenienie się pożaru na nowe obszary.
3-33r.jpg

Rys. 33. Działanie prądów gaśniczych podczas pożaru poddasza;
źródło: Glenn A. Gaines: „Firefighting Operations In Garden Apartments and Townhouses”, Robert
J. Brady Co. 1978.


Ponieważ pożary poddaszy oraz dachów stwarzają szczególne zagrożenia ze względu na wysoką temperaturę oraz dużą ilość materiału palnego, do ich gaszenia można wykorzystać taktykę, która nie wymaga konieczności bezpośredniego znajdowania się w pomieszczeniu objętym pożarem – działania gaśnicze będą prowadzone z kondygnacji znajdującej się bezpośrednio pod powierzchnią pożaru. Sposób ten można jednak wykorzystać tylko w przypadku lekkich konstrukcji stropów.
Jednym sposobem na prowadzenie działań gaśniczych z kondygnacji niższej jest wykorzystanie bosaka oraz linii gaśniczej. W pierwszej kolejności należy zrobić otwór w suficie kondygnacji, znajdującej się bezpośrednio pod poddaszem lub dachem objętych pożarem. W tym celu można wykorzystać bosak. Po wykonaniu otworu należy prowadzić działania gaśnicze, używając standardowej linii gaśniczej.
3-34r.jpg

Rys. 34. Działania gaśnicze podczas pożaru dachu prowadzone z kondygnacji niższej;
źródło: H. Richman: „Truck Company Fireground Operations. Second Edition” – National Fire Protection Association.


Nieco innym rozwiązaniem jest wykorzystanie lancy gaśniczej. Najczęściej lance gaśnicze wykorzystywane są do gaszenia pożarów stosów siana lub torfowisk. Małe otwory znajdujące się na końcu lancy umożliwiają podanie wody w kilka kierunkach naraz. Jej długość natomiast umożliwia podanie środka gaśniczego w głąb bez konieczności ciągłego przerzucania siana czy torfu. Tą samą lancę można wykorzystać przy omawianych pożarach. Długość lancy jest wystarczająca do prowadzenia działań poprzez sufit kondygnacji znajdującej się pod pożarem. Problemem może być jedynie zapewnienie otworu
w suficie – rozwiązaniem jest wykorzystanie bosaka lub innego podręcznego sprzętu burzącego. Wykorzystanie samej lancy do wykonania otworu może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
Do działań gaśniczych prowadzonych z kondygnacji znajdującej się pod pożarem można również wykorzystać tzw. „piercing nozzle”. Sprzęt ten to nic innego jak lanca gaśnicza o odpowiednio mocniejszej budowie, która charakteryzuje się również odpowiednio większą wydajnością (nawet do 900 l/min). Oprócz podania wody prądownica ta umożliwia podanie również piany gaśniczej. Podobnie jak w przypadku lancy gaśniczej w pierwszej kolejności należy wykonać otwór od strony kondygnacji pod pożarem. Następnie można prowadzić działania gaśnicze bez konieczności przebywania w pomieszczeniach objętych pożarem.
3-35r.jpg

Rys. 35. Wykorzystanie lancy gaśniczej do działań gaśniczych;
źródło: Lloyd Layman: „Attacking and Extinguishing Interior Fires” – National Fire Protection Association.

3-36.jpg

Fot. 36. Działanie tzw. „piercing nozzle”;
źródło: http://forums.firehouse.com/showthread.php?t=20943.


Przy pożarach poddaszy możliwe jest również wykorzystanie piany gaśniczej. Najlepiej w tym przypadku sprawdzi się piana ciężka. Zaletami użycia takiej piany będzie możliwość gaszenia z dużych odległości oraz duża przyczepność – piana ta będzie utrzymywać się również na pionowych powierzchniach.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License